Leonardo Onderwijs

Leonardo Onderwijs is het enige fulltime onderwijs concept in Nederland voor hoogbegaafde leerlingen van 4 tot en met 18 jaar, met een specifiek curriculum én een systeem van kwaliteitsborging.

Leonardo Onderwijs heeft hoogbegaafdheid in het Nederlandse onderwijs op de kaart gezet. Door deze voortrekkersrol en onze jarenlange ervaring zijn wij in staat de kwaliteit en content te waarborgen.

Het onderwijs in Nederland is niet ingesteld op hoogbegaafde kinderen. Zij ontwikkelen daardoor niet hun volledig potentieel. Sterker nog, vaak raken deze kinderen gefrustreerd door het gebrek aan (h)erkenning en lopen ze vast in het reguliere schoolsysteem.

Het gevolg is dat ze gedragsproblemen vertonen en/of zich aanpassen aan de groep. En daarmee gaat een enorm potentieel aan talent verloren.

De belangstelling voor hoogbegaafde kinderen neemt toe. Steeds vaker worden hoogbegaafde kinderen erkend als een belangrijke toekomstige bron voor toekomstig leiderschap. Hun creatief denkvermogen is wat de samenleving nodig heeft. Hierdoor zal de behoefte aan onderwijs, dat wel het volle potentieel ontwikkelt, toenemen. In Nederland en internationaal.

Het Leonardo Onderwijs wil dat elk hoogbegaafd kind sociale en cognitieve competenties ontwikkelt op eigen niveau en in eigen tempo. Daarvoor bieden wij fulltime onderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland en faciliteren wij daaraan verbonden kennis aan ouders, docenten en scholen.

Leonardo Onderwijs bestaat uit de specifieke Leonardo kenmerken en Leonardo modules. Elke Leonardo module heeft zijn eigen unieke functie binnen het Leonardo Onderwijs. Scholen kunnen tevens kiezen om van één of meerdere Leonardo modules gebruik te maken.

Wanneer de kenmerken en alle modules worden gebruikt, dan is er sprake van Leonardo Onderwijs.

Er is voor scholen uiteraard voldoende ruimte voor het vormgeven van een eigen identiteit. Elke school maakt zijn eigen bouwwerk.

Scholen die de kenmerken en modules op juiste wijze toepassen worden gecertificeerd en mogen zich als enige LEONARDOSCHOOL noemen.

Leonardo Onderwijs plaatst het leren van de leerling echt centraal.

 

 Waarin onderscheidt Leonardo Onderwijs zich?
  • Intake procedure leerlingen
  • Assessment leerkrachten/docenten
  • Getrainde leerkrachten/docenten
  • Coaching van onderwijsgevenden
  • Kwaliteitsborgingstraject
  • Unieke content
  • Onderwijs van de 21e eeuw